۱۳۹۹/۰۸/۱۰

روز: دی ۲, ۱۳۹۷

بیشتر کارکنان کانادایی آماده‌ی تغییر شغل هستند!

بیشتر کارکنان کانادایی آماده‌ی تغییر شغل هستند! نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد کارفرمایان کانادایی برای جلوگیری از هزینه‌های جابجایی کارمندان، باید تغییری در روش کاری خود و شرایط محیط کار ایجاد کنند.   در تحقیق انجام شده توسط Nielson از طرف شرکت نرم افزاری منابع انسانی Ceridian، مشخص شد که تقریبا سه چهارم از […]
error: Content is protected !!