۱۳۹۹/۰۸/۱۰

روز: دی ۴, ۱۳۹۷

کاهش رشد جمعیت کبک

کاهش رشد جمعیت کبک طبق گزارش مرکز آمار کبک، جمعیت کبک در سال گذشته تنها یک درصد رشد کرده است. این میزان رشد در مقایسه با میانگین رشد در کانادا پایین‌‌تر بوده و در مقایسه با سال گذشته، کاهش رشد جمعیت در کبک را نشان می‌دهد.   بنا بر گزارش مرکز آمار کبک، در سال […]
error: Content is protected !!