۱۳۹۹/۰۸/۰۵

روز: دی ۱۸, ۱۳۹۷

افتتاح بزرگترین باشگاه YMCA جهان در آلبرتای کانادا

افتتاح بزرگترین باشگاه YMCA جهان در آلبرتای کانادا در ماه جاری بزرگترین باشگاه YMCA جهان قرار است در یک منطقه تجاری در حال توسعه در شهر کلگری، در استان آلبرتای کانادا کار خود را آغاز نماید.   طبق گزارش وب سایت ymcacalgary، باشگاه Brookfield Residential YMCA به مساحت ۳۳۰ هزار فوت مربع و با هزینه […]
error: Content is protected !!