۱۳۹۹/۰۸/۱۰

روز: دی ۲۲, ۱۳۹۷

کانادا بزرگترین پذیرش تاریخ اکسپرس اینتری و اولین پذیرش سال جدید را برگزار کرد

کانادا بزرگترین پذیرش تاریخ اکسپرس اینتری و اولین پذیرش سال جدید را برگزار کرد خبرها حاکی از اینند که دولت کانادا در روز پنجشنبه مورخ ۱۰ ژانویه اولین پذیرش بزرگ سال ۲۰۱۹ را برگزار کرد و برای ۳۹۰۰ کاندید اقامت دائم دعوتنامه صادر کرد؛ پایین‌ترین امتیاز این کاندیدها ۴۴۹ بوده است. در طول تاریخ پنج […]
error: Content is protected !!