۱۳۹۹/۰۴/۲۶

روز: آبان ۵, ۱۳۹۸

برگزاری جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری آلبرتا

برگزاری جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری آلبرتا جدیدترین خبرها حاکی از آنند که استان آلبرتای کانادا در پذیرشی که در تاریخ ۹ اکتبر برگزار کرده است برای ۱۱۵ متقاضی اکسپرس انتری دعوتنامه صادر کرده است تا آن‌ها بتوانند تقاضای خود را برای انتخاب شدن از طرف این استان جهت اقامت دائم ارائه کنند. حداقل امتیاز این […]
error: Content is protected !!