۱۳۹۹/۰۴/۲۳

روز: آبان ۱۰, ۱۳۹۸

شرایط جدید برای اخذ اقامت کبک

شرایط جدید برای اخذ اقامت کبک جدیدترین خبرها از این حکایت دارند که استان کبک کانادا، شرایط جدیدی برای دانشجویان و کارگران خارجی ساکن کبک برای اخذ اقامت دائم تعیین کرده است. گفتنی است این تغییرات، برنامه‌ی تجربه کبکی (Programme de l’expérience Québécoise یا به اختصار  PEQ) را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برخی از تغییرات […]
error: Content is protected !!