۱۳۹۹/۰۴/۲۳

روز: آبان ۱۳, ۱۳۹۸

کاهش زمان رسیدگی به درخواست مهاجرت به کانادا از طریق خوداشتغالی به ۲۲ ماه

کاهش زمان رسیدگی به درخواست مهاجرت به کانادا از طریق خوداشتغالی به ۲۲ ماه چنانچه قصد مهاجرت به کانادا از طریق خوداشتغالی را دارید، خبر خوبی برایتان داریم. زمان رسیدگی به درخواست متقاضیان مهاجرت از طریق خوداشتغالی اکنون به ۲۲ ماه کاهش یافته است! شاید بدانید که پیش از این، متقاضیان مهاجرت به کانادا از […]
error: Content is protected !!