۱۳۹۹/۰۴/۲۶

روز: آبان ۱۶, ۱۳۹۸

چه کسانی از اصلاحات مهاجرتی جدید کبک تاثیر نمی‌پذیرند؟

چه کسانی از اصلاحات مهاجرتی جدید کبک تاثیر نمی‌پذیرند؟وزیر مهاجرت کبک اخیرا اعلام کرده که دانشجویان خارجی و کارگران خارجی موقت که قبل از اول نوامبر در کبک ساکن بوده اند ملزم به داشتن معیارهای جدید برنامه‌ی تجربه کبکی نیستند. این خبر یک روز پس از آن منتشر شده که احزاب اپوزیسیون، گروه‌های دانشجویی، کارگران […]
error: Content is protected !!