۱۳۹۹/۰۴/۲۶

روز: آبان ۱۷, ۱۳۹۸

منیتوبا ۱۸۰ متقاضی را یک گام به اقامت دائم کانادا نزدیک‌تر کرد

منیتوبا ۱۸۰ متقاضی را یک گام به اقامت دائم کانادا نزدیک‌تر کرد جدیترین خبرها از این حکایت دارند که استان منیتوبا طی پذیرشی که در ۷ نوامبر برگزار نموده از ۱۸۰ متقاضی دعوت کرده تا تقاضای خود برای انتخاب شدن از طرف این استان به منظور اقامت دائم کانادا را ارائه کنند. متقاضیانی که دعوتنامه […]
error: Content is protected !!