۱۳۹۹/۰۴/۲۳

روز: آبان ۱۹, ۱۳۹۸

کارآفرینی و اشتغال‌زایی مهاجران در کانادا، بیشتر از خود کانادایی‌هاست!

کارآفرینی و اشتغال‌زایی مهاجران در کانادا، بیشتر از خود کانادایی‌هاست! طی مطالعه‌ای که اخیرا بانک توسعه‌ی کسب و کار کانادا انجام داده مشخص شده است که مهاجران بیشتر از کانادایی‌ها کسب و کار راه می‌اندازند و کارآفرینی می‌کنند. کسب و کار مهاجران سریع‌تر رشد می‌کند و نرخ اشتغال‌زایی خالص هر یک از آن‌ها بیشتر از […]
error: Content is protected !!