۱۳۹۹/۰۴/۱۵

روز: آذر ۱۴, ۱۳۹۸

۵۰ سال بعد؛ اکسپرس انتری مطابق انتظارات خواهد بود؟

۵۰ سال بعد؛ اکسپرس انتری مطابق انتظارات خواهد بود؟ نزدیک ۵ سال است که کانادا از سیستم اکسپرس انتری رونمایی کرده است؛ این سیستم سیستمی برای مهاجرت به کانادا است که در سه دسته‌ی کارگر ماهر فدرال، مشاغل دارای مهارت و تجربه‌ی کانادایی از سراسر جهان بر پایه‌ی امتیازات و معیارهای مختلف مهاجر جذب می‌کند. […]
error: Content is protected !!