۱۳۹۹/۰۴/۱۵

روز: آذر ۱۹, ۱۳۹۸

کانادا از دو اقدام خود برای پیوستن خانواده‌های پناهندگان به آن‌ها خبر داد

کانادا از دو اقدام خود برای پیوستن خانواده‌های پناهندگان به آن‌ها خبر داد دولت کانادا در صدد است درخواست اقامت دائم از سوی اتباع خارجی که تحت حمایتش هستند و نیز اعضای خانواده‌هایشان در کانادا را راحت‌تر کند. فرد تحت حاایت یا محافظت شده فردی است که به باور اداره‌ی مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا […]
error: Content is protected !!