۱۳۹۹/۰۴/۱۵

روز: آذر ۲۱, ۱۳۹۸

جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری برگزار شد؛ دعوت از ۳۲۰۰ متقاضی

جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری برگزار شد؛ دعوت از ۳۲۰۰ متقاضی جدیدترین خبرها حاکی از اینند که دولت فدرال کانادا در جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری که در تاریخ ۱۱ دسامبر برگزار شد برای ۳۲۰۰ متقاضی اکسپرس انتری دعوتنامه صادر کرد تا آن‌ها بتوانند تقاضای خود را برای اقامت دائم کانادا ارائه کنند؛ حداقل امتیاز این متقاضیان […]
error: Content is protected !!