۱۳۹۹/۰۴/۱۵

روز: آذر ۲۹, ۱۳۹۸

کاهش حداقل امتیاز در جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری

کاهش حداقل امتیاز در جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری جدیدترین خبرها نشان می‌دهند که دولت فدرال کانادا در جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری که به تاریخ ۱۹ دسامبر برگزار شد برای ۳۲۰۰ متقاضی اکسپرس انتری دعوتنامه صادر کرد تا آن‌ها بتوانند تقاضای خود را برای اقامت دائم کانادا ارائه کنند؛ حداقل امتیاز این متقاضیان برای تقاضا جهت […]
error: Content is protected !!