۱۳۹۹/۰۸/۰۵

روز: دی ۱۲, ۱۳۹۸

گزارشی از عملکرد اکسپرس انتری در سال ۲۰۱۹

گزارشی از عملکرد اکسپرس انتری در سال ۲۰۱۹ سال ۲۰۱۹ را در حالی پشت سر گذاشتیم که اکسپرس انتری متقاضیان را شگفت زده کرد. با اینکه کانادا از طریق سیستم اکسپرس انتری رکورد ۲۰۱۸ را نشکست اما با دعوت از ۸۵,۳۰۰ متقاضی برای تقاضا جهت اقامت دائم باز هم به هدف خود نزدیک تر شد. […]
error: Content is protected !!