۱۳۹۹/۰۵/۱۸

روز: دی ۱۳, ۱۳۹۸

به روزرسانی شرایط تمکن مالی دو برنامه‌ی اکسپرس انتری

به روزرسانی شرایط تمکن مالی دو برنامه‌ی اکسپرس انتری متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق مسیر مهاجرتی اسکیلد ورکر باید از تمکن مالی برخوردار بوده و به دولت کانادا ثابت کنند که مقدار پس انداز معینی در حساب خود دارند. این شرایط مالی برای متقاضیانی است که پیشنهاد شغل نداشته و از طریق دو برنامه‌ی […]
error: Content is protected !!