۱۳۹۹/۰۸/۰۵

روز: دی ۲۲, ۱۳۹۸

ساسکاچوان در جدیدترین پذیرش از ۳۰۸ متقاضی دعوت کرد

ساسکاچوان در جدیدترین پذیرش از ۳۰۸ متقاضی دعوت کرد دولت ساسکاچوان در جدیدترین و در واقع اولین پذیرش سال ۲۰۲۰ خود که به تاریخ ۹ ژانویه برگزار شد از ۳۰۸ متقاضی اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز دعوت کرد تا تقاضای خود را برای انتخاب شدن از طرف استان و در نهایت اقامت دائم کانادا […]
error: Content is protected !!