۱۳۹۹/۰۵/۱۸

روز: دی ۲۳, ۱۳۹۸

برگزاری نخستین پذیرش مرتبط با اکسپرس انتری انتاریو در سال ۲۰۲۰

برگزاری نخستین پذیرش مرتبط با اکسپرس انتری انتاریو در سال ۲۰۲۰ جدیدترین خبرها حاکی از اینند که استان انتاریو در روز جمعه‌ای که گذشت نخستین پذیرش مرتبط با اکسپرس انتری را برگزار کرده و طی آن برای ۲۴۲ متقاضی مهاجرت دعوتنامه صادر کرده است تا آن‌ها بتوانند تقاضای خود را برای اقامت دائم کانادا از […]
error: Content is protected !!