۱۳۹۹/۰۸/۰۸

روز: دی ۲۶, ۱۳۹۸

کسب اقامت در کشور ترکیه

کسب اقامت در کشور ترکیه ترکیه کشوری اوراسیایی است که بخش بزرگ آن، یعنی آناتولی یا آسیای کوچک، در شمال غرب آسیا و خاورمیانه واقع است و بخش کوچکی نیز به نام تراکیه در منطقه‌ی بالکان (منطقه‌ای در جنوب شرق اروپا) قرار دارد. ترکیه درشرق با کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان (نخجوان)، ارمنستان، و گرجستان؛ در […]
error: Content is protected !!