۱۳۹۹/۰۱/۱۲

روز: بهمن ۵, ۱۳۹۸

پاسپورت ترکیه

پاسپورت ترکیه   ترکیه دارای پاسپورتی نسبتا معتبر می‌باشد و در حال حاضر با داشتن پاسپورت ترکیه می‌توان به ۱۰۵ کشور بدون ویزا سفر کرد. این کشورها در ادامه به طور کامل توضیح داده شده‌اند:     کشور روادید مورد نیاز توضیح آلبانی بدون روادید ۹۰ روز آنتیگوا و باربودا بدون روادید ۳۰ روز   […]
error: Content is protected !!