۱۳۹۹/۰۳/۱۷

روز: بهمن ۱۵, ۱۳۹۸

کار دانشجویی در پردیس دانشگاه‌های کانادا

کار دانشجویی در پردیس دانشگاه‌های کانادا کار دانشجویی در داخل پردیس دانشگاه‌های کانادا چگونه است؟ باید گفت که همانطور که از نام این کار بر می‌آید، کارفرمای شما داخل محوطه‌ی خود دانشگاه است؛ کارفرما ممکن است: خود دانشگاه‌های کانادا سازمان دانشجویی پیمانکار خصوصی مشغول کار در محدوده پردیس باشد. طبیعتا شما به عنوان دانشجو و […]
error: Content is protected !!