۱۳۹۹/۰۴/۲۶

روز: بهمن ۲۲, ۱۳۹۸

دریافت ویزای کار کانادا با وجود داشتن سو پیشینه ممکن است؟!

دریافت ویزای کار کانادا با وجود داشتن سو پیشینه ممکن است؟! اگر بازار کار کانادا را در نظر بگیریم خواهیم دید که کسب ویزای کاری کانادا هدف بسیاری از مردمان سراسر جهان است. اما با قوی‌تر شدن سیستم‌های امنیتی و ساز و کار قانون مهاجرت در کانادا، کسب ویزای کاری کانادا برای افراد دارای سو […]
error: Content is protected !!