۱۳۹۹/۰۱/۱۲

روز: بهمن ۲۴, ۱۳۹۸

آخرین دعوت نامه‌های صادر شده در برنامه‌های استانی کانادا (PNP)

آخرین دعوت نامه‌های صادر شده در برنامه‌های استانی کانادا (PNP) برنامه‌های استانی کانادا، برنامه‌های مهاجرتی هستند که دولت‌های استان‌های مختلف برای سازماندهی و بهبود جذب مهاجران به این  استان‌ها طراحی کرده‌اند. هر استان بر اساس نیازهای خود، برنامه‌هایی برای پاسخ به این نیازها طراحی کرده است. برای مثال استان ساسکچوان، برنامه‌ای تحت عنوان مشاغل مورد […]
error: Content is protected !!