۱۳۹۹/۰۴/۲۶

روز: بهمن ۲۵, ۱۳۹۸

دعوت منیتوبا از ۲۴۲ متقاضی مهاجرت

دعوت منیتوبا از ۲۴۲ متقاضی مهاجرت استان منیتوبا در هشتاد و سومین پذیرش مبتنی بر Expression of Interest خود که در ۱۳ فوریه برگزار شد از ۲۴۲ متقاضی دیگر دعوت کرده تا تقاضای خود برای انتخاب شدن از طرف این استان به منظور اقامت دائم کانادا را ارائه کنند. این متقاضیان دارای پروفایل ابراز تمایل […]
error: Content is protected !!