۱۳۹۹/۰۴/۲۶

روز: بهمن ۳۰, ۱۳۹۸

رکورد اکسپرس انتری با دعوت از ۴۵۰۰ متقاضی شکسته شد!

رکورد اکسپرس انتری با دعوت از ۴۵۰۰ متقاضی شکسته شد! دولت کانادا بزرگترین پذیرش در کل تاریخ اکسپرس انتری را امروز مورخ ۱۹ فوریه ۲۰۲۰ برگزار کرده و طی آن از ۴۵۰۰ متقاضی دعوت کرده تا تقاضای خود برای اقامت دائم کانادا را ارائه کنند. حداقل امتیاز در این پذیرش ۴۷۰ بود و نسبت به […]
error: Content is protected !!