۱۳۹۹/۰۳/۱۷

روز: اسفند ۸, ۱۳۹۸

کار برای کارفرمایان کبکی راحت‌تر شد

کار برای کارفرمایان کبکی راحت‌تر شد جدیدترین خبرهایی که از استان کبک به دست ما رسیده حکایت از این دارند که دولت کبک در تاریخ ۲۴ فوریه فهرست مشاغل مورد نیاز را برای تسهیل فرایند ارزیابی تاثیر بازار کار یا LMIA گسترش داده است. گفتنی است وزارت مهاجرت کبک سالانه فهرست به روزشده‌ای از مشاغل […]
error: Content is protected !!