۱۳۹۹/۰۳/۱۷

روز: اسفند ۱۷, ۱۳۹۸

آیا مهاجران در کانادا از لحاظ اقتصادی موفق هستند؟

آیا مهاجران در کانادا از لحاظ اقتصادی موفق هستند؟ وضع اقتصادی مهاجران کانادا چگونه است؟ این پرسشی است که برای اکثر علاقه مندان مهاجرت به کانادا پیش می‌آید. کانادا برای وضع اقتصادی و موفقیت مهاجران کانادا در عرصه‌ی مالی و اقتصادی اهمیت قائل است. اصلا برای همین است که دسته‌ی مهاجرت کاری/اقتصادی به کانادا را […]
error: Content is protected !!