۱۳۹۹/۰۴/۲۲

روز: خرداد ۱, ۱۳۹۹

پذیرش جدید بریتیش کلمبیا برگزار شد

پذیرش جدید بریتیش کلمبیا برگزار شد جدیدترین خبرها گویای این هستند که استان بریتیش کلمبیا در جدیدترین پذیرش خود که مورخ ۱۹ می برگزار کرده از ۱۵۸ متقاضی دعوت کرده تا تقاضای خود برای انتخاب استانی را ارائه کنند. برنامه‌ی مهاجرت استانی بریتیش کلمبیا این متقاضیان را از طریق مسیرهای اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا Express […]
error: Content is protected !!