۱۳۹۹/۰۵/۱۸

روز: مرداد ۶, ۱۳۹۹

نیمی از مهاجران ماهر کانادا، سابقه‌ی کار کانادایی دارند

نیمی از مهاجران ماهر کانادا، سابقه‌ی کار کانادایی دارند در سال‌های اخیر به تعداد افرادی که با سابقه‌ی کار و تحصیل در کانادا اقامت دائم گرفته‌اند افزوده شده است. جدیدترین آمار Statistics Canada گویای این هستند که تعداد دانشجویان بین المللی و نیروی کار موقت خارجی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ افزایش قابل توجهی داشته […]
error: Content is protected !!