۱۳۹۹/۰۸/۰۷

روز: شهریور ۱۳, ۱۳۹۹

جدیدترین پذیرش بریتیش کلمبیا برگزار شد

جدیدترین پذیرش بریتیش کلمبیا برگزار شد استان بریتیش کلمبیای کانادا در جدیدترین پذیرش مرتبط با برنامه‌ی مهاجرت استانی یا PNP که مورخ ۱ سپتامبر برگزار کرد از ۴۳۰ متقاضی دسته‌های مهاجرتی اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا و Skilled Immigration (SI) برای تقاضا جهت انتخاب شدن از طرف استان دعوتنامه صادر کرد. گفتنی است اکسپرس انتری بریتیش […]

بزرگترین پذیرش PNP جزیره‌ی پرنس ادوارد برگزار شد

بزرگترین پذیرش PNP جزیره‌ی پرنس ادوارد برگزار شد جزیره‌ی پرنس ادوارد کانادا در ماه اگوست دو پذیرش PNP یا مرتبط با برنامه‌ی مهاجرت استانی خود برگزار کرده است. یکی از این دو پذیرش بزرگترین پذیرشی بوده که برنامه‌ی مهاجرت استانی جزیره پرنس ادوارد تا کنون برگزار کرده است. برنامه‌ی مهاجرت استانی جزیره پرنس ادوارد پس […]

دعوت از ۴۲۰۰ متقاضی در پذیرش اکسپرس انتری

دعوت از ۴۲۰۰ متقاضی در پذیرش اکسپرس انتری خبرها حاکی از این هستند که در روز دوم سپتامبر ۲۰۲۰ دولت کانادا با برگزاری صد و شصت و دومین پذیرش اکسپرس انتری برای ۴۲۰۰ متقاضی دعوتنامه صادر کرد. حداقل امتیاز متقاضیان در سیستم جامع رتبه بندی ۴۷۵ و نسبت به پذیرش قبلی که در ۵ آگوست […]
error: Content is protected !!