۱۳۹۹/۰۸/۰۷

روز: شهریور ۱۷, ۱۳۹۹

خبر خوب برای مهاجرین شاغل در کانادا

خبر خوب برای مهاجرین شاغل در کانادا اداره‌ی مهاجرت کانادا اعلام کرده است که کارفرمایان کانادایی موظف هستند حقوق آن دسته از مهاجرینی را حتی اگر فاقد سین نامبر یا شماره‌ی تامین اجتماعی (Social Insurance Number (SIN)) باشند کامل پرداخت کنند. با اینکه نیروی کار مهاجر می‌بایست پس از سه روز از شروع کار خود […]
error: Content is protected !!