۱۳۹۹/۰۹/۰۸

روز: شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

اکسپرس انتری شانزدهم سپتامبر ۲۰۲۰

اکسپرس انتری شانزدهم سپتامبر ۲۰۲۰ جدیدترین خبرها حاکی از این هستند که روز شانزدهم سپتامبر ۲۰۲۰ دولت کانادا با برگزاری صد و شصت و سومین پذیرش اکسپرس انتری برای ۴۲۰۰ متقاضی دعوتنامه صادر کرده است. حداقل امتیاز متقاضیان در سیستم جامع رتبه بندی ۴۷۲ و نسبت به تمام پذیرش‌های جامع ماه جولای حاکی از کاهش […]
error: Content is protected !!