۱۳۹۹/۱۰/۳۰

روز: مهر ۱, ۱۳۹۹

جزیره‌ی پرنس ادوارد رکورد اکسپرس انتری را شکست

جزیره‌ی پرنس ادوارد رکورد اکسپرس انتری را شکست جزیره‌ی پرنس ادوارد کانادا در تاریخ ۱۷ سپتامبر پذیرش جدیدی برگزار کرده و طی آن برای ۳۴۵ متقاضی مهاجرت کاری/اقتصادی دعوتنامه صادر کرده است. برنامه‌ی مهاجرت استانی جزیره پرنس ادوارد پس از آنکه در تاریخ ۲۰ آگوست از تعداد زیادی متقاضی اکسپرس انتری و دسته‌ی مهاجرتی Labour […]
error: Content is protected !!