۱۳۹۹/۱۰/۳۰

روز: مهر ۴, ۱۳۹۹

وزیر مهاجرت کانادا: تایید ۵۶ هزار ویزای تحصیلی در مرحله‌ی اول

وزیر مهاجرت کانادا: تایید ۵۶ هزار ویزای تحصیلی در مرحله‌ی اول آقای مارکو مندچینو به تازگی در وبیناری اعلام کرده است که برای ۵۶۰۰۰ درخواست ویزای تحصیلی کانادا تایدییه‌ی مرحله‌ی اول صادر شده است. همچنین وزارت مهاجرت کانادا تایید کرده است که دولت فدرال به رهبری Health Canada همچنان با موسسات آموزش عالی در راستای […]
error: Content is protected !!