۱۳۹۹/۱۰/۳۰

روز: مهر ۱۰, ۱۳۹۹

بزرگترین پذیرش بریتیش کلمبیا در سال ۲۰۲۰ برگزار شد

بزرگترین پذیرش بریتیش کلمبیا در سال ۲۰۲۰ برگزار شد استان بریتیش کلمبیای کانادا در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰ از طریق برنامه‌ی مهاجرت استانی خود برای ۴۵۰ متقاضی دعوتنامه صادر کرده است. این بزرگترین پذیرش بریتیش کلمبیا تا به اینجای سال ۲۰۲۰ بوده است؛ تعداد دعوتنامه‌های این پذیرش از دعوتنامه‌های پذیرش اول سپتامبر هم بیشتر بود. […]
error: Content is protected !!