۱۳۹۹/۱۰/۳۰

روز: مهر ۱۴, ۱۳۹۹

مهاجرت به کانادا از آمریکا؛ عوامل تاثیرگذار

مهاجرت به کانادا از آمریکا؛ عوامل تاثیرگذار کانادا همه ساله حدود ۶۰ درصد مقیمان دائم جدید خود را از طریق برنامه‌های مهاجرت اقتصادی/کاری جذب می‌کند. علاوه بر این اندکی بیش از ۲۵ درصد مهاجران از طریق مسیرهای مهاجرت خانوادگی و ۱۵ درصد باقی از طریق پناهندگی و کمک‌های بشردوستانه به کانادا مهاجرت می‌کنند. وقتی منحصرا […]
error: Content is protected !!