۱۳۹۹/۱۰/۳۰

روز: مهر ۱۷, ۱۳۹۹

مهاجرپذیرترین کشورهای دنیا؛ جایگاه کانادا کجاست؟

مهاجرپذیرترین کشورهای دنیا؛ جایگاه کانادا کجاست؟ طبق نظرسنجی جدیدی که انجام شده به نظر می‌رسد کانادا همچنان مهاجرپذیرترین کشور دنیاست. این نکته توسط نظرسنجی شرکت آمریکایی Gallup که در سال ۲۰۱۹ انجام شد مشخص شد. ۱۴۵ کشور در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند و از حدود ۱۰۰۰ نفر از هر یک از کشورها نظرسنجی به عمل […]
error: Content is protected !!