۱۳۹۹/۱۰/۳۰

روز: مهر ۱۹, ۱۳۹۹

صدمین پذیرش PNP منیتوبا برگزار شد

صدمین پذیرش PNP منیتوبا برگزار شد استان منیتوبا در صدمین پذیرش مرتبط با برنامه‌ی مهاجرت استانی خود که به تازگی و در تاریخ هشتم اکتبر برگزار کرده است برای ۱۹۱ متقاضی توصیه نامه یا LAA برای تقاضا جهت انتخاب شدن از طرف استان صادر کرده است. این متقاضیان دارای پروفایل ابراز تمایل یا Expression of […]
error: Content is protected !!