۱۳۹۹/۱۰/۳۰

روز: مهر ۲۰, ۱۳۹۹

ممنوعیت کامل استفاده از کیسه‌های پلاستیکی در کانادا تا آخر سال ۲۰۲۱

ممنوعیت کامل استفاده از کیسه‌های پلاستیکی در کانادا تا آخر سال ۲۰۲۱ اگر بخواهید به عنوان مسافر در سال ۲۰۲۱ سری به کانادا بزنید، احتمالا دیگر اثری از پلاستیک‌های یک بار مصرف به چشمتان نخواهد خورد. جدیدترین خبرها حاکی از اینند که تا انتهای سال ۲۰۲۱ استفاده از کیسه‌های پلاستیکی در کانادا ممنوع خواهد شد؛ […]
error: Content is protected !!