۱۳۹۹/۱۰/۳۰

روز: مهر ۲۵, ۱۳۹۹

بزرگترین پذیرش اکسپرس انتری برگزار شد

بزرگترین پذیرش اکسپرس انتری برگزار شد کانادا در روز چهاردهم اکتبر بزرگترین پذیرش اکسپرس انتری تا کنون را برگزار کرد. در این پذیرش با این حجم که از فوریه تا کنون بی سابقه بوده است مجموعا ۴,۵۰۰ دعوتنامه نصیب متقاضیانی شد که در سیستم جامع رتبه بندی حداقل ۴۷۱ امتیاز داشته‌اند. گفتنی است حداقل امتیاز […]
error: Content is protected !!