۱۳۹۹/۱۰/۳۰

روز: مهر ۲۶, ۱۳۹۹

جدیدترین Tech Draw انتاریو برگزار شد

جدیدترین Tech Draw انتاریو برگزار شد جدیدترین خبرها حکایت از آن دارند که استان انتاریو روز ۱۵ام اکتبر جدیدترین Tech Draw را برگزار کرده و طی آن از ۷۷۲ متقاضی اکسپرس انتری دعوت کرده است تا تقاضای خود برای انتخاب شدن از طرف استان را ارائه کنند. برنامه‌ی مهاجرت استانی انتاریو متقاضیانی را هدف گرفته […]
error: Content is protected !!