۱۳۹۹/۱۱/۰۳

روز: آبان ۲, ۱۳۹۹

دانشگاه‌ها/مدارس کانادا به روی دانشجویان خارجی باز شد

دانشگاه‌ها/مدارس کانادا به روی دانشجویان خارجی باز شد جدیدترین خبرها حکایت از این دارند که از تاریخ بیستم اکتبر آن دسته از مدارس و دانشگاه‌های کانادا که دارای برنامه برای قرنطینه‌ی دانشجویان/دانش آموزان و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا هستند شروع به پذیرش درخواست تحصیل دارندگان ویزای تحصیلی کرده‌اند. این دانشگاه‌ها که به Designated Learning […]
error: Content is protected !!