۱۳۹۹/۱۱/۰۳

روز: آبان ۸, ۱۳۹۹

جزئیات دو پذیرش اخیر ساسکاچوان

جزئیات دو پذیرش اخیر ساسکاچوان استان ساسکاچوان کانادا به تازگی جزییات دو پذیرش جدید مرتبط با برنامه‌ی مهاجرت استانی خود را که طی هفته‌های اخیر برگزار کرده منتشر نموده است. برنامه‌ی مهاجرت استانی ساسکاچوان در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰ از طریق اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز متقاضیانی برای دعوتنامه صادر کرد. پیش از آن در […]
error: Content is protected !!