۱۳۹۹/۱۱/۰۳

روز: آبان ۱۰, ۱۳۹۹

دلیل برگذار نشدن اکسپرس انتری این هفته چه بود؟

دلیل برگذار نشدن اکسپرس انتری این هفته چه بود؟ به خاطر تغییراتی که دولت فدرال در امتیاز متقاضیان اکسپرس انتری در سیستم جامع رتبه بندی اعمال کرده بود، این هفته پذیرش اکسپرس انتری برگزار نشد. اداره‌ی فدرال مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا در وبسایت خود توضیح داده که عدم برگزاری پذیرش اکسپرس انتری در نتیجه‌ی […]
error: Content is protected !!