۱۳۹۹/۱۱/۰۳

روز: آبان ۱۴, ۱۳۹۹

دعوت از ۵۳۴ متقاضی در جدیدترین پذیرش ساسکاچوان

دعوت از ۵۳۴ متقاضی در جدیدترین پذیرش ساسکاچوان دولت ساسکاچوان طی پذیرش جدید مرتبط با برنامه‌ی مهاجرت استانی خود که در روز سوم نوامبر برگزار شد از ۵۳۴ متقاضی اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز دعوت کرد تا تقاضای خود را برای انتخاب شدن از طرف استان و در نهایت اقامت دائم کانادا ارائه کنند. […]
error: Content is protected !!