۱۳۹۹/۱۱/۰۳

روز: آبان ۱۷, ۱۳۹۹

جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری برگزار شد

جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری برگزار شد کانادا در تاریخ پنجم نوامبر جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری را برگزار کرد و در مجموع ۴,۵۰۰ دعوتنامه نصیب متقاضیانی شد که در سیستم جامع رتبه بندی حداقل ۴۷۸ امتیاز داشته‌اند. گفتنی است متقاضیان فرانسه زبان در این پذیرش امتیاز بیشتری گرفته‌اند، چرا که همان‌طور که در خبرهای قبلی به […]
error: Content is protected !!