۱۳۹۹/۱۱/۰۳

روز: آبان ۱۸, ۱۳۹۹

دعوت منیتوبا از ۲۰۵ متقاضی در جدیدترین پذیرش

دعوت منیتوبا از ۲۰۵ متقاضی در جدیدترین پذیرش استان منیتوبا در جدیدترین پذیرش مرتبط با برنامه‌ی مهاجرت استانی خود که به تازگی در تاریخ پنجم نوامبر برگزار کرده است برای ۲۰۵ متقاضی توصیه نامه یا LAA برای تقاضا جهت انتخاب شدن از طرف استان صادر کرده است. این متقاضیان دارای پروفایل ابراز تمایل یا Expression […]
error: Content is protected !!