۱۳۹۹/۱۱/۰۳

روز: آبان ۲۲, ۱۳۹۹

رکوردشکنی کاهش زاد و ولد در کانادا؛ اهمیت مهاجران

رکوردشکنی کاهش زاد و ولد در کانادا؛ اهمیت مهاجران طبق داده‌های جدید Statistics Canada سال گذشته نرخ زاد و ولد در کانادا کاهش چشمگیری داشته است. کاهش زاد و ولد یکی از دلایل اصلی اعلام برنامه‌ی سطوح چندگانه مهاجرت برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ است؛ طبق این برنامه کانادا قصد دارد از ابتدای سال ۲۰۲۱ […]
error: Content is protected !!