۱۳۹۹/۱۱/۰۳

روز: آبان ۳۰, ۱۳۹۹

جدیدترین پذیرش بریتیش کلمبیا برگزار شد

جدیدترین پذیرش بریتیش کلمبیا برگزار شد استان بریتیش کلمبیای کانادا در تاریخ هفدهم نوامبر از طریق برنامه‌ی مهاجرت استانی خود برای ۷۶ متقاضی دعوتنامه صادر کرده است. در این پذیرش متقاضیان Skilled Worker و International Graduate در هر دو دسته‌ی اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا  (EEBC) و Skills  Immigration (SI) هدف گرفته شدند. حداقل امتیاز متقاضیان […]
error: Content is protected !!