۱۴۰۰/۰۱/۲۶

روز: اسفند ۳, ۱۳۹۹

دعوت از ۱۲۱ متقاضی در جدیدترین پذیرش جزیره‌ی پرنس ادوارد

دعوت از ۱۲۱ متقاضی در جدیدترین پذیرش جزیره‌ی پرنس ادوارد جدیدترین خبرهایی که از جزیره‌ی پرنس ادوارد کانادا به دست ما رسیده حکایت از این دارند که این استان در تاریخ ۱۸ فوریه پذیرش جدیدی برگزار کرده و طی آن برای ۱۲۱ متقاضی مهاجرت کاری/اقتصادی دعوتنامه صادر کرده است. برنامه‌ی مهاجرت استانی جزیره پرنس ادوارد […]
error: Content is protected !!